کد دعای فرج برای وبلاگ

مرجع تخصصی اطلاعات حسابداری
و هو سریع الحساب

یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه

سه شنبه 16 آذر 1389 02:18 ق.ظ

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 آذر 1391 07:55 ق.ظ

تصاویری از عشق

پنجشنبه 11 آذر 1389 08:47 ب.ظادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 12 آذر 1389 02:38 ب.ظ

طولانی ترین عکس دنیا

سه شنبه 9 آذر 1389 10:45 ب.ظ
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 آذر 1389 08:56 ب.ظ

تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور

سه شنبه 9 آذر 1389 03:30 ب.ظ


تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور

   1.
آقای محمدرضا سبزواری در سال 1379 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه تمام شده خدمات بخش ICU بیمارستان شهید دكتر چمران و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب دولتی در سال 1379" انجام داده كه نتایج آن بشرح ذیل می‌باشد:

-    هزینه تمام شده ارائه خدمات به بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان دكتر چمران با احتساب سود سرمایه در سال 1،424،685،692 ریال بوده كه 45/1 برابر تعرفه‌های مصوب دولتی می‌باشد.

-        هزینه‌های پرسنلی بیشترین درصد از هزینه تمام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

·   2. خانم اقدس لك در سال 1384 تحقیقی را با عنوان "مقایسه هزینه تمام شده در بخش ICU جنرال (ICU درمانگاه و ICU2 ) در بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1382" انجام داده كه نتایج ذیل حاصل گردید:

-    - میانگین هزینه یك روز بستری در بخش‌های ICU درمانگاه و ICU2 بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1382 به ترتیب 1،421،293 ریال و 1،845،882 ریال بوده است.

·   3. آقای قاسم تقی پور در سال 1378 تحقیقی را با عنوان " تعیین هزینه تمام‌شده و یارانه پرداختی اعمال جراحی بخش ارتوپدی بین دو گروه بیمه‌شده و بیمه‌نشده بیمارستان نکویی - هدایتی قم در شش ماهه اول سال ۱۳۷۷" انجام داد كه نتایج ذیل حاصل گردید:

-        میانگین هزینه تمام شده تخت روز بخش جراحی ارتوپدی 118،393 ریال بوده است.

-        میانگین هزینه تمام شده یك ساعت عمل جراحی ارتوپدی 575،802 ریال یوده است.

-    در هزینه‌های بخش، هزینه دارو و وسایل مصرفی با 2/49 درصد و پس از آن هزینه استهلاك و تجهیزات سرمایه‌ای و سود سرمایه با 9/18 درصد و هزینه نیروی انسانی پرستاری و غیره با 15 درصد بیشترین هزینه تخت روز را به خود اختصاص داده‌اند.

-    در مورد هزینه های اطاق عمل، هزینه وسایل و داروی مصرفی با 5/29 درصد بیشترین و هزینه استهلاک تجهیزات سرمایه ای وسود سرمایه با 4/ 21درصد وهزینه پرسنل با2/15درصد در رده های بعدی قراردارند.

·   4. خانم مریم محمدرضا درسال 1380 تحقیقی را با عنوان " بررسی هزینه مستقیم ارائه خدمات به بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان دولتی آیت‌اله طالقانی و بیمارستان خصوصی آتیه و مقایسه آن به تعرفه‌های مصوب دولتی و خصوصی در سال ۱۳۷۸" انجام داد كه نتایج زیر حاصل گردید:

-    هزینه تمام شده ارائه خدمات به بیماران مبتلا به انفاركتوس میوکارد در بیمارستان دولتی آیت ا... طالقانی با احتساب سود سرمایه در سال 78 مبلغ 110،753،280 ریال  كه 4/1 برابر تعرفه‌های مصوب دولتی می‌باشد.

-    هزینه تمام شده ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان خصوصی آتیه با احتساب سود سرمایه مبلغ 86،334،450 ریال محاسبه شد كه 86/0 برابر تعرفه‌های مصوب خصوصی می‌باشد.

-        درهردو بیمارستان هزینه‌های پرسنلی بیشترین درصد هزینه تمام شده ارائه خدمات رابه خود اختصاص داده‌اند.

-        در بیمارستان آیت ا... طالقانی 4/39 درصد و در بیمارستان آتیه 2/31 درصد از كل هزینه را حقوق و مزایای پرداختی به كاركنان تشكیل می‌داد.

·   5. خانم مژگان آزادی در سال 1378 تحقیقی را با عنوان "تعیین هزینه تمام شده ارائه خدمات بخش زنان و زایمان در بیمارستان شهدا تجریش و مقایسه با تعرفه آزاد یك بیمارستان خصوصی درجه یك (ایرانمهر) شهر تهران" انجام داده كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

-        میانگین جمع كل ارزش یك دقیقه كار كلیه گروه‌های شغلی در بخش‌های اصلی بیمارستان 122 ریال محاسبه شد.

-    جمع هزینه‌های سالیانه كاركنان بخش‌های اصلی معادل 1،279،813،138 ریال محاسبه شد كه 3/89 درصد مربوط به هزینه‌های نقدی و 6/10 درصد مربوط به هزینه‌های غیرنقدی می‌باشد.

-    جمع كل ارزش خدمات سالیانه بخش‌های بیمارستان معادل 5،406،899،104 ریال محاسبه شد كه 76/2 درصد مربوط به لوازم و مواد مصرفی عمومی، 1/43 درصد مریوط به لوازم و مواد مصرفی اختصاصی، 1/13 درصد مربوط به سود سرمایه، 04/4 درصد مربوط به استهلاك و 6/23 درصد مربوط به هزینه نیروی انسانی و 8/10 درصد مربوط به هزینه سربار و 23/3 درصد مربوط به هزینه خدمات پشتیبانی می‌باشد.

-    میزان هزینه هر تخت روز بخش زنان و زایمان معادل 89،614 ریال برآورد شده است كه حداكثر میزان مربوط به هزینه نیروی انسانی و معادل 47/39 درصد می‌باشد.

-    درصد توزیع هزینه هر ساعت عمل در اتاق عمل(2) بدون در نظر گرفتن نوع عمل جراحی معادل 180،248 ریال برآورد شده است كه حداكثر هزینه آن مربوط به نیروی انسانی و معادل 24/22 درصد می باشد.

·   6. خانم پریسا پوراحمدی عابد لنگرودی در سال 81 تحقیقی را با عنوان "مطالعه هزینه تمام شده اعمال جراحی شایع سرطان‌های دستگاه گوارش و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب در انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال 1380" انجام داد كه نتایج حاصل از این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

-    هزینه تمام شده یك ساعت عمل جراحی در اطاق عمل انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال 1380 معادل 477،254 ریال بوده است.

-        عمل جراحی ازوفاژوكتومی با هزینه 2،222،633 ریال بالاترین میزان هزینه تمام شده را داراست.

-    بیشترین هزینه یك ساعت عمل جراحی در اطاق عمل انستیتوکانسر مربوط به هزینه نیروی انسانی (5/53 درصد) و كمترین هزینه مربوط به هزینه عمومی مشترك (2درصد) می‌باشد.

·   7. آقای جمال سیدرضا دولابی درسال 1378 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه-کارایی اعمال جراحی سرپایی دی کلینیک(DAY CLINIC) ومقایسه آن با جراحی‌های بستری مشابه در بیمارستان بقیه الله (عج) در سال۱۳۷۶" انجام داد كه نتایج ذیل حاصل گردید:

-    بیشترین میانگین هزینه بیماران بستری مشابه دی‌كلینیك مربوط به اعمال جراحی كاتاراكت، استرابیسم و سیستوسكپی و برای بیماران تحت عمل جراحی كاتارات، استرابیسم، انسداد مجاری اشكی و C.T.S می‌باشد.

-    حداكثر منفعت ریالی حاصل از حاصل از اعمال جراحی سرپایی برای سازمان‌های بیمه مربوط به عمل جراحی كاتاراكت برابر 31،127،706 ریال و كمترین مربوط به عمل شالازیون برابر 505،182 ریال می‌باشد.

·   8. قنبر روحی لمراسکی در سال 1377 پژوهشی با عنوان " ارزیابی اقتصادی خدمات بخش آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با نگرشی بر هزینه تمام شده خدمات آن با تعرفه‌های مصوب (دولتی و خصوصی) در سال ۱۳۷۵" نتایج ذیل حاصل گردید.

-    هزینه تمام شده آزمایش‌های پاتولوژی با 44،506 ریال بیشترین و تعیین حجم ادرار 24 ساعت با 2،464 ریال كمترین هزینه تمام شده خدمات را دارا می‌باشد.

-    نسبت هزینه تمام شده خدمات با تعرفه‌های مصوب بخش‌های دولتی و خصوصی برای كل بخش آزمایشگاه به ترتیب 20/2 و 84/1 برابر می‌باشد.

-    مواد و لوازم مصرفی اختصاصی با 19/30 درصد بیشترین هزینه و هزینه‌های پشتیبانی عمومی با 85/1 درصد كمترین هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

·  9. علی‌حسن شعبان خمسه در سال 1377 تحقیقی را با عنوان "ارزیابی اقتصادی بخش‌های تصویری بیمارستان مركزی شركت ملی نفت ایران با نگرش تحلیلی هزینه تمام شده خدمات و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب (دولتی و خصوصی) در سال 1375" انجام داد كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

-    جمع هزینه‌های سالیانه كاركنان 112،917،653 ریال بود كه 35 درصد آن غیرنقدی و 65 درصد بطور نقدی پرداخت شده بود.

-    متوسط هزینه پرداختی سالیانه و ماهیانه هریك از كاركنان در كلیه گروه‌های شغلی به ترتیب 13،442،578 و 1،120،215 ریال محاسبه گردید.

-        در جمع هزینه‌های تمام شده درصد سهم هریك از عناصر تشكیل دهنده به شرح ذیل بدست آمد:

-   سود سرمایه 4/45، استهلاك 04/20 لوازم و مواد مصرفی عمومی و اختصاصی 08/0 و 53/15 خدمات پشتیبانی عمومی و اختصاصی 10/1 و 56/4 و نیروی انسانی 97/22.

·  10 . مسیح اله امیدی در سال 1379 تحقیقی را با عنوان " بررسی هزینه تمام‌شده خدمات در بخش رادیولوژی بیمارستان شهید دکتر چمران و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب و هزینه تمام‌شده در یک بیمارستان خصوصی منتخب )آراد) در سال۱۳۷۸" انجام داد كه نتایح ذیل حاصل گردید:

-  نسبت هزینه تمام شده خدمات در بیمارستان خصوصی آراد به ارزش خدمات طبق تعرفه دولتی و خصوصی به ترتیب معادل 15/2 و 58/1 بدست آمد.

-  در بیمارستان دكتر چمران، دارایی‌های ثابت با احتساب سود سرمایه، بالغ بر 73 درصد ازكل هزینه تمام شده را تشكیل می‌دهد كه در بیمارستان آراد سهم این موارد 51 درصد هزینه تمام شده خدمات می‌باشد.

-  سهم هزینه‌های سربار در رادیولوژی دكتر چمران حدود 5/4 برابر سهم هزینه‌های سربار در بخش خصوصی مشابه بوده است.

·       11 . خانم آذرمیدخت نساج در سال 1380 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه تمام‌شده اعمال جراحی چشم و تعرفه‌های مصوب در بخش چشم پزشکی بیمارستان لبافی‌نژاد در سه ماهه اول ۱۳۷۹" انجام داد که نتایج ذیل اصل گردید:

-        میانگین هزینه تمام شده یك ساعت عمل جراحی چشم مبلغ 903،579 ریال بوده است.

-        عمل ویتركتومی با 2،493،180 ریال بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است.

-        عمل معاینه زیر بیهوشی با 577،505 ریال كمترین هزینه را دارا است.

-        سهم هزینه نیروی انسانی 4/30 درصد كل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است.

-        استهلاك وسایل و تجهیزات سرمایه‌ای و سود سرمایه معادل 89/19 درصد را شامل می‌شود.

-        استهلاك ساختمان و سود سرمایه معادل 67/30 درصد هزینه را شامل می‌شود.

·   12.  خانم فریبا بگدلی درسال 1380 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه خارج كردن سنگ كلیه به روش سنگ‌ شكن و مقایسه آن با روش عمل جراحی در بیمارستان فیاض‌بخش در سال 1378"  انجام داد كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

-   بطور میانگین هزینه عملكردی در عمل خارج کردن سنگ كلیه به روش عمل جراحی 1،220،568 ریال و به روش سنگ ‌شكن 734،718 ریال محاسبه شد.

-   بطور میانگین هزینه تمام شده یك واحد عمل خارج كردن سنگ كلیه به روش سنگ ‌شكن 776،184 ریال و در روش عمل جراحی 1،861،160 ریال محاسبه گردید.

·   13. رحمت اله قنبری در سال 1380 تحقیقی را  با عنوان "بررسی هزینه تمام شده همودیالیز و یارانه آن در بیمارستان شهبد دكتر چمران در سال 78" انجام داد كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

- هزینه تمام شده یك جلسه همودیالیز معادل 145،811 ریال برآورد شد و مشخص شد كه بیشترین هزینه‌های یك جلسه همودیالیز( 5/43 درصد) مربوط به هزینه های پرسنلی می‌باشد و كمترین آن با 1 درصد مربوط به هزینه‌های لوازم و مواد مصرفی عمومی است.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 آذر 1389 08:55 ب.ظ

تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور 2

سه شنبه 9 آذر 1389 03:29 ب.ظ


14. حسین مبارکی در سال 1374 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه تحت روز و قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی در بیمارستانهای روانی شهر تهران در سال 1373" انجام داد که نتایج ذیل حاصل گردید:

بالاترین درصد هزینه‌های بیمارستانی، هزینه‌های پرسنلی بوده است . كه كمترین آن حدود 47 درصد و بالاترین آن در بیمارستان‌های مورد پژوهش حدود 54 درصد بود. بعد از هزینه‌های پرسنلی بالاترین هزینه‌ها به ترتیب مربوط به هزینه مواد غذائی و هزینه‌های مربوط به خرید خدمات نظافتی از شركت‌های خصوصی بوده است .

در بیمارستان هایی كه به درمان بیماریهای مزمن روانی می‌پردازند، هزینه‌های هتلینگ از درمانی بیشتر بوده است و در بیمارستان هایی كه به جنبه درمان حاد بیماریهای روانی می‌پردازند، این قضیه برعكس است .

هزینه تخت روز در بیمارستان شهید اسماعیلی بالاترین مقدار را داراست (56679 ریال) و كمترین مقدار مربوط به بیمارستان رازی بوده است (10920 ریال) و هزینه تخت روز بیمارستان روزبه 28728 ریال بود.

میانگین قیمت تمام شده برای انجام یك مورد آزمایش در بیمارستان های رازی 3820 ریال، روزبه 2154 ریال و شهید اسماعیلی 4307 ریال بود.

میانگین هزینه هر بار مراجعه سرپائی برای بیمارستان رازی 33318 ریال، بیمارستان روزبه 12232 ریال و برای بیمارستان شهید اسماعیلی 16130 ریال بوده است .

سوابق خارجی :

15. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده و مدت بستری بیماران دارای سوندرگی مربوط به عفونت‌های خونی در ICU های مكزیكوسیتی یك بررسی یكسان در آینده"  توسط Fransisco Higuera , Manuel Sigfrido , Victor Daniel Rosenthal , Jose Martiner در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل شد:

میانگین مدت بستری شدن 1/6 روز بوده است.

میانگین هزینه آنتی‌بیوتیك‌ها 598 دلار می‌باشد.

میانگین هزینه بیمارستان 11،591 دلار است.

ارزش هر تخت  ICU 1،200 دلار بود.

ارزش تخت برای هر بیمار مبتلا به عفونت‌های خونی 7،260 دلار است.

ارزش هزینه‌های متغیر باقیمانده برای هر بیمار مبتلا 2،666 دلار می‌باشد.

كل هزینه‌ها برای هر بیمار 1،593،149 دلار و برای بیماران تحت مراقبت 955،648 دلار می‌باشد.

16.  تحقیقی با عنوان "یك بررسی متداول درخصوص هزینه بخش ICU توسط یك آلمانی : یك ارزیابی از 51 بخش ICU"  توسط Onnen Moerer ,Enno Plock ,Uchenna Mgbor ,Alexandra Schmid ,Heinz Schneider , Manfred Bernhard Wischnesky ,Hilmar Burchardi   در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

هزینه‌های بخش ICU بیش از 20 درصد هزینه‌های بیمارستان می‌باشد.

میانگین هزینه‌های كلی هر روز305 ±791 دلار بود.

بیشترین هزینه در بیماران عفونی 422±1090 دلار بود.

علت پذیرش، شدت بیماری، وقوع عفونت‌های شدید بطور مستقیم با هزینه‌های بالای بخش ICU در ارتباط می‌باشند.

بیشترین درصد هزینه‌ها ناشی از پرسنل می‌باشد (بیش از 62 درصد)

17. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده و مدت بستری شدن در  ICUبیمارستان به علت ذات‌الریه در سه بیمارستان در آرژانتین" توسط Victor D.rosenthal , Sandra Guzman , Oscar Migone , Nasia Safdar‌ در سال 2005 انجام گرفت كه نتایج آن بشرح ذیل می‌باشد:

میانگین مدت بستری در بیمارستان 95/8 روز می‌باشد.

میانگین هزینه آنتی‌بیونیك 996 دلار می‌باشد.

میانگین هزینه‌های كل 2،255 دلار می‌باشد.

هزینه‌های ثابت بیماران مبتلا 1،510،750 دلار و هزینه بیمارانی كه مبتلا نبودند 82،375 دلار بود و باعث 687،000 دلار هزینه ثابت می‌شد و میانگین هزینه ثابت 2،238 دلار بود.

18. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده بیماری‌های لوزالمعده در بیمارستان " توسط B.topal , G.peotors , H.vadewayer , R.Aerts , F.penninckx در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

هزینه متوسط بیمارستان برای هر بیمار 10،406 یورو بود.

هزینه‌های كل بیمارستان با مدت زمان بستری در ارتباط هستند.

افزایش هزینه‌های كل بیمارستان تحت تأثیر یستری شدن و هزینه‌های پرسنل پزشكی بود.

بزرگ‌ترین بخش از هزینه جراحی لوزالمعده هزینه پرسنلی و داروسازی می‌باشد.

19.  تحقیقی با عنوان "بهبود ایمنی و حذف آزمایشات اضافی و كاهش هزینه‌ها در بیمارستان‌های آمریكا"  توسط Ashish K.jha , David C.chan , Abigail B.ridgway , Calvin Franz , David W.bates در سال 2009 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

حذف رویدادهای نامساعد و قابل پیشگیری می‌تواند باعث 5/5 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های بیماران شوند.

كاهش آزمایشاتی كه توسط چندین پزشك متفاوت تجویز شده باعث 8 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شود.

20. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده روند همودیالیز سیاهرگی در بخش " ICU توسط Valeria Castilho , Ligia Maria dal secco در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل شد:

زمان بستری در ICU 2/19 روز می‌باشد.

زمان متوسط اقدامات برای هر بیمار 9/1 ساعت می‌باشد.

هزینه متوسط حقوق پرستاران 04/592 دلار است كه 7/28 درصد از كل هزینه را نشان می‌دهد.

میانگین هزینه‌های كمی 636/2065 دلار می‌باشد كه از 65/733 دلار تا 18/6994 دلار متغیر است.

21.  تحقیقی با عنوان "محاسبه هزینه های ناشی از تأخیر جایگزینی باطری قلب ثابت به جای باطری قلب موقت" در بخش ICU  در اسپانیا توسط J. Munoz, M. Aragones, B. Hernandez, M. Delgado, R. Gomez, M. Arias, M. ZamoraA. Munoz در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

خدمات پزشكی 5 تا 10 درصد از هزینه‌های بیمارستان را تشكیل می‌دهند.

هزینه ماهانه پرسنل 153،000 یورو، هزینه‌های ثابت دیگر 7،200 یورو، هزینه‌های متغیر 35،000 یورو می‌باشد.

هزینه برآورد شده متوسط مدت بستری شدن در بیمارستان 231،545 یورو می‌باشد.

22.  تحقیقی با هدف "تعیین هزینه های کل مراقبت بهداشتی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان"  توسط F.Mcelligote,s.kinsellad R.K.philip در سال 2004 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید :

هزینه كل 66،521،988 دلار مشخص شده است.

بررسی نشان می‌دهد كه با افزایش بارداری هزینه می‌تواند تا 516،750 دلار در هر هفته بارداری كاهش یابد و دارای هزینه ثابت 2،660،800 دلار باشد.

23.  تحقیقی با عنوان "الگویی برای محاسبه هزینه عفونت‌های واگیردار در بیمارستان، یك بررسی ایتالیایی" توسط M.M.Gianino , A.Vallino , D.Minniti and F.Abbona در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

هزینه بیماری‌های عفونی نمی‌تواند به طولانی شدن مدت بستری نسبت داده شود.

هزینه یك نوع بیماری عفونی روی دیگری هیچ تسلطی ندارد.

هزینه بیماری عفونی نسبت به بیماری‌های داخلی و بیماری قلبی بیشتر است.

هزینه عفونت مجاری ادراری نسبت به عصب‌شناسی و ارتوپدی بیشتر است.

24 . تحقیقی با عنوان " ارزیابی كارایی : ارتباط هزینه‌های بیمارستان و كیفیت مراقبت " در ســــال 2009 توسط Ashis k.jha و E.johnorav و Allen dibson و Robert A.book and Arnold M.oepstein انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

ویژگی ‌های خاص بیمارستان مثل وضعیت سود، درصد بالای مراقبت پزشكی بیماران با هزینه‌های پایین در ارتباط هستند.

هیچ شواهدی دال بر اینكه هزینه‌های پایین بیمارستان مراقبت بهتری را فراهم می‌كند وجود ندارد.

هزینه‌های پایین بیمارستان معمولاً در خصوص وضعیت پزشكی دارای كیفیت نسبتاٌ بدتری می‌باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 03:51 ب.ظ

معرفی سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران جهت دسترسی به عناوین پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد

سه شنبه 9 آذر 1389 03:24 ب.ظ


 

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات اینجا کلیک کنید

Simorgh Logo
Simorgh Web Access
Simorgh Logo Member Search
Guest Search
Book
Bookنسخه قابل نصب برروى تمامى نسخه‌هاى  Windows
راهنمایی :
ابتدا نرم افزار زیر را دانلود کرده و آنرا روی سیستم خود نصب نمائید.
در زمانی که به اینترنت وصل هستید برنامه را اجرا نموده و عبارت داده
شده را در قسمت میزبان وارد نموده و بر روی گزینه اتصال به تمام مراکز
 کلیک نمائید صفحه جدیدی باز می شود که می بایست بر روی گزینه اتصال
کلیک کنید در این هنگام شما می توانید به منوی جستجو رفته و کلیه
پایان نامه ها و مقالات و نشریات موجود در این پایگاه را جستجو نمائید


( Setup.exe - 7.96 MB )

نسخه قابل نصب برروى Windows 2000/XP
( Setup_2K.exe - 5.06 MB )

توجه :  با اجراى فایل دریافت شده، نرم‌افزار

Nosa Simorgh HTTP Client for Windows

برروى رایانه شما نصب مى‌گردد. پس از اجراى

آن در قسمت "میزبان" عبارت زیر را وارد کرده و

تکمه "اتصال" را فشار دهید.

http://94.182.228.20/simwebclt
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آیین نامه آزمون های نمیه متمرکز ورودی دوره دکتری

سه شنبه 9 آذر 1389 02:46 ب.ظ
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 آذر 1389 08:58 ب.ظ

تحقیق توصیفی تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات

یکشنبه 7 آذر 1389 05:41 ب.ظ


 تحقیق توصیفی

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها و همچنین برنامه‌ریزیها استفاده می‌شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به سه یا چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از: زمینه‌یابی (پیمایشی)، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری که اگر قوم نگاری را نوعی مطالعه موردی تلقی کنیم می‌توان این تقسیم‌بندی را بین سه گروه قائل شد.

 

تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند. در پژوهش زمینه‌یابی، قدم اول تعریف مسأله است. به عبارتی محققان برای اجرای زمینه‌یابی باید اهداف خود را به دقت تعریف کنند و هر سؤالی که پرسیده می‌شود باید به یک یا تعداد بیشتری از اهداف زمینه‌یابی مرتبط باشد. در مرحله دوم جامعه باید به درستی تعریف و تعیین گردد، در مرحله بعد باید روش جمع‌آوری اطلاعات را که به طور کلی به دو طبقه روشهای کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم‌بندی می‌شوند مشخص نمود، سپس از میان افراد جامعه تعدادی به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب می شوند. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است پس از تعیین و طراحی ابزار می‌توان آن را برای جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها و نتایج حاصله از تحقیق را گزارش نمود.

جامعه آماری

باید توجه داشت که تعریف صحیح از جامعه دارای اهمیت زیادی است. به عبارتی تعریف جامعه باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید.

 

پرسشنامه

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسشهای هدف‌مدار که با بهره‌گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد.

از جمله ویژگیهای یک پرسشنامه مناسب این است که:

·       دارای مقدمه‌ای رسا و واضح و سؤالها روشن و بدون ابهام باشند.

·       سؤالات طوری تنظیم شود که آزمودنی تحریک شود به آنها پاسخ دهد.

·    از به کار بردن واژه‌ها، اصطلاحات نامفهوم و نامأنوس و از ارائه سؤالاتی که پاسخ‌گو را به پاسخ خاصی هدایت می‌کند پرهیز شود.

·       از طرح سؤالات پیچیده، غیر قابل درک، طویل و دو پهلو اجتناب شود و ...

پس از این که پرسشنامه تنظیم شد، یک اجرای مقدماتی از پرسشنامه می‌تواند بر اعتبار آن بیفزاید. هدف از اجرای مقدماتی پرسشنامه برطرف کردن نواقص و اشکالات احتمالی است که معمولاً بر روی افرادی اجرا می‌شود که در درون جامعه آماری قرار دارند. اجرای مقدماتی، روایی، پایایی و قابلیت اجرایی پرسشنامه را افزایش می‌دهد.

 

نحوه توزیع پرسشنامه

پس از اینکه پرسشنامه مورد نظر تنظیم و افراد نمونه انتخابی نیز مشخص گردید لذا باید نسبت به توزیع پرسشنامه اقدام نمود. از جمله شیوه‌های متداول در توزیع پرسشنامه عبارتند از: تکمیل آن به وسیله پرسشگر و ارسال پرسشنامه از طریق پست. بخشی از پرسشنامه‌ها از طریق مراجعات مکرر شخص پرسشگر توزیع و جمع‌آوری می گردد اما با توجه به محدودیتهای حاکم، بخشی از آنها نیز از طریق پست ارسال می شود و به دلیل وجود احتمال ابهام ناشی از عدم درک اهداف و محتوای سؤالات پرسشنامه از سوی این دسته از پاسخ‌دهندگان به واسطه ارتباط تلفنی با آنها این مشکل برطرف می گردد.

روایی

بدین ترتیب که برای تنظیم سؤالات پرسشنامه از تعدادی افراد متخصص در زمینه آمار، تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه در رشته حسابداری و نیز شماری از حسابداران رسمی نظر‌خواهی می شود و پس از درنظر گرفتن مجموع نظرات آنها و اجرای پیش آزمون، پرسشنامه نهایی تنظیم و بین افراد نمونه توزیع می گردد.

 

پایایی

پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد‌پذیری نیز تعبیر می‌شود عبارتست از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارتی ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار‌پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. برای بررسی اعتبار (پایایی) آزمونهایی که صفت باثبات را می‌سنجند دو روش بازآزمایی و فرم همتا مناسب است و برای بررسی پایایی آزمونهایی که صفت دارای نوسان را می‌سنجند روشهای دو نیمه‌سازی، آلفای کرونباخ و ... کابرد دارد. روش آلفای کرونباخ برای آزمونهایی مناسب است که یک یا چند صفت دارای نوسان را می‌سنجد و نمره‌گذاری آنها لیکرت است.

این مطلب رو یکی از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد واحد یزد ارسال کردند. با تشکر از ایشون

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 آذر 1389 05:54 ب.ظ

فراخوان همكاری علمی و تحقیقاتی بانك سینا

شنبه 6 آذر 1389 11:52 ب.ظ
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 آذر 1389 12:03 ق.ظ

آمار تعداد کل دانشجویان حسابداری ایران بتفکیک مقطع

شنبه 6 آذر 1389 04:05 ب.ظ


با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز
من به تعداد کل دانشجویان حسابداری ایران به تفکیک مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، و دانشجوی دکترا و همچنین تعداد نفراتی که مدرک دکترای حسابداری دارن نیاز مبرم دارم.
 لطفا عزیزانی که در این خصوص میتونن کمک کنن و اطلاعاتی در خصوص استان و دانشگاه خودشون دارن و یا راه مناسبی برای بدست آوردن این اطلاعات میتون ارئه بدن محبت کنن و لطفشون رو از بنده دریغ نکنن من فقط یک هفته فرصت دارم
ممنون میشم اگر راهنمایی و اظهار نظر کنین.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اولین همایش استانی - یزد - حسابداری، اقتصاد و مدیریت

جمعه 5 آذر 1389 09:45 ب.ظ


اولین همایش استانی حسابداری، اقتصاد و مدیریت

   دانشگاه پیام نور انار با همکاری موسسه حسابداری و مشاوره مالی ارقام نگر اولین همایش استانی حسابداری، اقتصاد و مدیریت را در 28 بهمن 1389 برگزار می نماید. بدین وسیله از کلیه اساتید، صاحب نظران و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) جهت ارائه مقاله و یا حضور در همایش دعوت به عمل می آید.

         

                    محورهای همایش استانی حسابداری، اقتصاد و مدیریت 

ـ نقش حسابداری در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

ـ نقش حسابداری و آموزش آن در اقتصاد

- حسابداری سرمایه فکری

- اقتصاد و بهره وری

- هد فمند سازی یارانه ها و توسعه اقتصادی

- اقتصاد، انرژی، توسعه

- تعارض و رضایت شغلی کارکنان

- تاثیر توازن درک شده بین زندگی شخصی و کاری بر رضایت کارکنان

- رابطه بین رضایت کارکنان، اندازه سازمان و سابقه ارائه خدمات در سازمان

ـ سایر موضوعات مرتبط

          

« راهنمای پذیرش مقالات »

1- محتوای مقالات باید متناسب با عناوین تعیین شده برای همایش و حاصل مطالعات ، تجربیات و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- در صورت ترجمه ، مقاله  حاوی موضوعات جدید باشد و اصل مقاله ترجمه شده یا نسخه ای از متن اصلی همراه گردد.

3- در متن مقاله تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد می تواند با ذکر شماره در بالای معادل ، عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

4- مقاله فقط به صورت الکترونیکی به آدرس pnu.anar@yahoo.com ارسال شود.

5- مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد :

    1-5- صفحه اول مقاله باید دربرگیرنده موارد زیر باشد :

          * عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

         * مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام ، نام خانوادگی ، مقطع تحصیلی و نام دانشگاه ، آدرس و تلفن (نشانی پستی ، شماره تلفن ، نمابر و پست الکترونیکی)

    2-5- صفحه دوم شامل عنوان مقاله ، چکیده مقاله (حداکثر در 250 کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر 5 واژه)

   3-5- صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل مقدمه ، بحث و بررسی (شامل : بیان مساله و اهمیت آن ، مروری بر پیشینه تحقیق ، ادبیات و چارچوب نظری ، پرسش ها و فرضیه های پژوهش ، روش تحقیق ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث دریافته های پژوهش) ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ، فهرست منابع و مأخذ

   4-5- چکیده انگلیسی بر روی صفحه ای جداگانه ، با عنوان مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان ، مقطع تحصیلی و نام دانشگاه همراه مقاله ارسال شود.

   5-5- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی)

6- همایش از پذیرش مقالاتی که موارد شکلی و ساختاری به شرح این راهنما در آنها رعایت نشده باشد ، معذور است.

7- مقالات رسیده ، عودت داده نخواهد شد.

8- بدیهی است انتخاب مقالات برای ارائه در همایش و یا چاپ در مجموعه مقالات همایش از طریق کمیته علمی همایش صورت خواهد گرفت.

9- تمامی مقالات با شرایط فوق، پس از وصول و رای نهایی نتیجه داوری از طریق وب سایت همایش و یا به صورت کتبی به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

 

مهلت ارسال مقالات: 20/10/1389

اعلام نتایج اولیه داوری: 10/11/1389

زمان برگزاری همایش: 28/11/1389

آدرس دبیرخانه همایش: شهرستان انار بلوار جمهوری - میدان امام حسین (ع)- دنشگاه پیام نور

تلفن: 3221444-0392

نمابر: 3226144-0392

نشانی پایگاه اینترنتی

http://Pnu-anar.blogfa.com

نشانی پست الکترونیک

Pnu.anar@yahoo.com

 

              

        

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 5 آذر 1389 11:04 ب.ظ

عید غدیر مبارک

پنجشنبه 4 آذر 1389 11:31 ق.ظ


یا علی ادرکنی
تا صورت پیوند جهان بود، على بود
تا نقش زمین بود و زمان بود، على بود
شاهى که ولى بود و وصى بود، على بود
 سلطان سخا و کرم و جود، على بود...
آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس
در خوان جهان پنجه نیالود، على بود
آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن
 کردش صفت عصمت و بستود، على بود

ادامه مطلب کوثرى از مِىِ غدیر

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 آذر 1389 07:48 ب.ظ

درد دل

جمعه 28 آبان 1389 07:14 ب.ظ


با سلام
با عنایت به اینکه متاسفانه وبلاگ قبلی بنده که حاصل زحمات بیش از صدها ساعت کار و بی خوابی بود و طی چند سال اطلاعات کامل و بسیار زیادی رو جمع آوری و ارائه داده بودم و متوسط روزانه حدود 350 تا 550 نفر بازدید کننده داشت ، رو یک نامرد و بی شرف هک کرده بسیارمتاثرو ناراحتم
و دیگه علاقه ای به اینکه در این دنیای پرجنب و جوش علم مطلبی ارائه بدم رو ندارم
فعلا این وبلاگ جدید رو ساختم تا ببینم آیا میتونم وبلاگ قبلی رو بدست بیارم یا نه
چنانچه کسی میتونه در این خصوص کمکی کنه خواهش میکنم کمکم کنه 

آدرسهای وبلاگ قبلی
http://hesabdariarshad.tk


http://sistan-accountant.mihanblog.com


الان به جای باز شدن وبلاگم ، وبلاگ فتوبلاگ ساراصفا بازمیشه
و از هر طریقی که امکان داشته باشه از این سایت دزد شکایت میکنم
فعلا به میهن بلاگ ایمیل زدم و منتظر جواب مدیران میهن بلاگ هستم
انشاء الله وبلاگم دوباره به دستم برسه .....
 
28 آبان 1389
مهدی رخشانی

پسر  زنی به سفر دوری رفته بود و ماه ها بود که از او خبری نداشت.بنابراین زن دعا می کرد که او سالم به خانه باز گردد . این زن هر روز به تعداد اعضاء خانواده اش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بر دارد . هر روز مردی گو‍ژ پشت از آنجا می گذشت و نان را بر میداشت و به جای آنکه از او تشکر کند می گفت:«کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد . »این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد گوژ پشت ناراحت و رنجیده شد .او به خود گفت:او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد . نمی د انم منظورش چیست؟ یک روز که زن از گفته های مرد گو‍ژ پشت کاملا به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خلاص شود بنابراین نان او را زهر آلود کرد و آن را با دستهای لرزان پشت پنجره گذاشت، اما ناگهان به خود گفت : این چه کاری است که میکنم ؟ بلافاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد گوژ پشت پخت .مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرف های معمول خود را تکرار کرد و به راه خود رفت . آن شب در خانه پیر زن به صدا در آمد . وقتی که زن در را باز کرد ، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهایی پاره پشت در ایستاده بود او گرسنه ، تشنه و خسته بود در حالی که به مادرش نگاه می کرد ، گفت : مادر اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم .در چند فرسنگی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده بودم که داشتم از هوش می رفتم . ناگهان رهگذری گو‍ژ پشت را دیدم که به سراغم آمد . او لقمه ای غذا خواستم و او یک نان به من داد و گفت : «این تنها چیزی است که من هر روز میخورم امروز آن را به تو  می دهم زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری » وقتی که مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهره اش پرید. به یاد آورد که ابتدا نان زهر آلودی برای مرد گوژ پشت پخته بود و  اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود ، فرزندش نان زهرآلود را می خورد . به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد گوژ پشت را دریافت:

هر کار پلیدی که انجام می دهیم  با ما می ماند.
و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز میگردند

نکته ها:
ز نیکی همه نیکی آید به جای ** به نیکی دهد نیز نیکی خدای
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده اند: «اَلْاِحْسانُ یَقْطَعُ الْلِسانَ»؛ نیکی کردن، زبان مرد ببرد.
رسول صلی الله علیه و آله نیز فرموده است: هر که نیکی کارد، رغبت دِرَود و هر که بدی کارد پشیمانی دِرَود.
 از سجایای اخلاقی پسندیده، احسان و نیکی به مردم است و خداوند در قرآن کریم به طور مکرر از آن سخن گفته است. در آیه 26 سوره یونس می خوانیم: " کسانی که نیکی کردند ، پاداش نیک و افزون بر آن دارند و تاریکی و ذلت، چهره هایشان را نمی پوشاند. آنان اهل بهشت هستند و جاودانه در آن خواهند ماند .
آری نیکی کردن خوب و پسندیده است، اما چگونه نیکی کنیم؟
حکیم بطلمیوس گوید: چون به جای کس نیکی کنی، باید که منّت ننهی و افتخار نکنی و تا توانی بد میندیش و پیوسته نیکی کنی که شرف نیکو کرداری آن بس است که هرگز پشیمان نشود و نه از کس ملامت یابد و مقتضای داد و انصاف آن است که چون کسی به خدمتِ تو نیکی کند که سپاسداری نمایی و به انواع، مکافات کنی. منبع  tajerian.ir
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 آذر 1389 11:12 ق.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic