تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

مرجع تخصصی اطلاعات حسابداری - تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور 2
و هو سریع الحساب

تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور 2

سه شنبه 9 آذر 1389 04:29 ب.ظ


14. حسین مبارکی در سال 1374 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه تحت روز و قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی در بیمارستانهای روانی شهر تهران در سال 1373" انجام داد که نتایج ذیل حاصل گردید:

بالاترین درصد هزینه‌های بیمارستانی، هزینه‌های پرسنلی بوده است . كه كمترین آن حدود 47 درصد و بالاترین آن در بیمارستان‌های مورد پژوهش حدود 54 درصد بود. بعد از هزینه‌های پرسنلی بالاترین هزینه‌ها به ترتیب مربوط به هزینه مواد غذائی و هزینه‌های مربوط به خرید خدمات نظافتی از شركت‌های خصوصی بوده است .

در بیمارستان هایی كه به درمان بیماریهای مزمن روانی می‌پردازند، هزینه‌های هتلینگ از درمانی بیشتر بوده است و در بیمارستان هایی كه به جنبه درمان حاد بیماریهای روانی می‌پردازند، این قضیه برعكس است .

هزینه تخت روز در بیمارستان شهید اسماعیلی بالاترین مقدار را داراست (56679 ریال) و كمترین مقدار مربوط به بیمارستان رازی بوده است (10920 ریال) و هزینه تخت روز بیمارستان روزبه 28728 ریال بود.

میانگین قیمت تمام شده برای انجام یك مورد آزمایش در بیمارستان های رازی 3820 ریال، روزبه 2154 ریال و شهید اسماعیلی 4307 ریال بود.

میانگین هزینه هر بار مراجعه سرپائی برای بیمارستان رازی 33318 ریال، بیمارستان روزبه 12232 ریال و برای بیمارستان شهید اسماعیلی 16130 ریال بوده است .

سوابق خارجی :

15. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده و مدت بستری بیماران دارای سوندرگی مربوط به عفونت‌های خونی در ICU های مكزیكوسیتی یك بررسی یكسان در آینده"  توسط Fransisco Higuera , Manuel Sigfrido , Victor Daniel Rosenthal , Jose Martiner در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل شد:

میانگین مدت بستری شدن 1/6 روز بوده است.

میانگین هزینه آنتی‌بیوتیك‌ها 598 دلار می‌باشد.

میانگین هزینه بیمارستان 11،591 دلار است.

ارزش هر تخت  ICU 1،200 دلار بود.

ارزش تخت برای هر بیمار مبتلا به عفونت‌های خونی 7،260 دلار است.

ارزش هزینه‌های متغیر باقیمانده برای هر بیمار مبتلا 2،666 دلار می‌باشد.

كل هزینه‌ها برای هر بیمار 1،593،149 دلار و برای بیماران تحت مراقبت 955،648 دلار می‌باشد.

16.  تحقیقی با عنوان "یك بررسی متداول درخصوص هزینه بخش ICU توسط یك آلمانی : یك ارزیابی از 51 بخش ICU"  توسط Onnen Moerer ,Enno Plock ,Uchenna Mgbor ,Alexandra Schmid ,Heinz Schneider , Manfred Bernhard Wischnesky ,Hilmar Burchardi   در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

هزینه‌های بخش ICU بیش از 20 درصد هزینه‌های بیمارستان می‌باشد.

میانگین هزینه‌های كلی هر روز305 ±791 دلار بود.

بیشترین هزینه در بیماران عفونی 422±1090 دلار بود.

علت پذیرش، شدت بیماری، وقوع عفونت‌های شدید بطور مستقیم با هزینه‌های بالای بخش ICU در ارتباط می‌باشند.

بیشترین درصد هزینه‌ها ناشی از پرسنل می‌باشد (بیش از 62 درصد)

17. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده و مدت بستری شدن در  ICUبیمارستان به علت ذات‌الریه در سه بیمارستان در آرژانتین" توسط Victor D.rosenthal , Sandra Guzman , Oscar Migone , Nasia Safdar‌ در سال 2005 انجام گرفت كه نتایج آن بشرح ذیل می‌باشد:

میانگین مدت بستری در بیمارستان 95/8 روز می‌باشد.

میانگین هزینه آنتی‌بیونیك 996 دلار می‌باشد.

میانگین هزینه‌های كل 2،255 دلار می‌باشد.

هزینه‌های ثابت بیماران مبتلا 1،510،750 دلار و هزینه بیمارانی كه مبتلا نبودند 82،375 دلار بود و باعث 687،000 دلار هزینه ثابت می‌شد و میانگین هزینه ثابت 2،238 دلار بود.

18. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده بیماری‌های لوزالمعده در بیمارستان " توسط B.topal , G.peotors , H.vadewayer , R.Aerts , F.penninckx در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

هزینه متوسط بیمارستان برای هر بیمار 10،406 یورو بود.

هزینه‌های كل بیمارستان با مدت زمان بستری در ارتباط هستند.

افزایش هزینه‌های كل بیمارستان تحت تأثیر یستری شدن و هزینه‌های پرسنل پزشكی بود.

بزرگ‌ترین بخش از هزینه جراحی لوزالمعده هزینه پرسنلی و داروسازی می‌باشد.

19.  تحقیقی با عنوان "بهبود ایمنی و حذف آزمایشات اضافی و كاهش هزینه‌ها در بیمارستان‌های آمریكا"  توسط Ashish K.jha , David C.chan , Abigail B.ridgway , Calvin Franz , David W.bates در سال 2009 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

حذف رویدادهای نامساعد و قابل پیشگیری می‌تواند باعث 5/5 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های بیماران شوند.

كاهش آزمایشاتی كه توسط چندین پزشك متفاوت تجویز شده باعث 8 میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شود.

20. تحقیقی با عنوان "بهای تمام شده روند همودیالیز سیاهرگی در بخش " ICU توسط Valeria Castilho , Ligia Maria dal secco در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل شد:

زمان بستری در ICU 2/19 روز می‌باشد.

زمان متوسط اقدامات برای هر بیمار 9/1 ساعت می‌باشد.

هزینه متوسط حقوق پرستاران 04/592 دلار است كه 7/28 درصد از كل هزینه را نشان می‌دهد.

میانگین هزینه‌های كمی 636/2065 دلار می‌باشد كه از 65/733 دلار تا 18/6994 دلار متغیر است.

21.  تحقیقی با عنوان "محاسبه هزینه های ناشی از تأخیر جایگزینی باطری قلب ثابت به جای باطری قلب موقت" در بخش ICU  در اسپانیا توسط J. Munoz, M. Aragones, B. Hernandez, M. Delgado, R. Gomez, M. Arias, M. ZamoraA. Munoz در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

خدمات پزشكی 5 تا 10 درصد از هزینه‌های بیمارستان را تشكیل می‌دهند.

هزینه ماهانه پرسنل 153،000 یورو، هزینه‌های ثابت دیگر 7،200 یورو، هزینه‌های متغیر 35،000 یورو می‌باشد.

هزینه برآورد شده متوسط مدت بستری شدن در بیمارستان 231،545 یورو می‌باشد.

22.  تحقیقی با هدف "تعیین هزینه های کل مراقبت بهداشتی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان"  توسط F.Mcelligote,s.kinsellad R.K.philip در سال 2004 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید :

هزینه كل 66،521،988 دلار مشخص شده است.

بررسی نشان می‌دهد كه با افزایش بارداری هزینه می‌تواند تا 516،750 دلار در هر هفته بارداری كاهش یابد و دارای هزینه ثابت 2،660،800 دلار باشد.

23.  تحقیقی با عنوان "الگویی برای محاسبه هزینه عفونت‌های واگیردار در بیمارستان، یك بررسی ایتالیایی" توسط M.M.Gianino , A.Vallino , D.Minniti and F.Abbona در سال 2007 انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

هزینه بیماری‌های عفونی نمی‌تواند به طولانی شدن مدت بستری نسبت داده شود.

هزینه یك نوع بیماری عفونی روی دیگری هیچ تسلطی ندارد.

هزینه بیماری عفونی نسبت به بیماری‌های داخلی و بیماری قلبی بیشتر است.

هزینه عفونت مجاری ادراری نسبت به عصب‌شناسی و ارتوپدی بیشتر است.

24 . تحقیقی با عنوان " ارزیابی كارایی : ارتباط هزینه‌های بیمارستان و كیفیت مراقبت " در ســــال 2009 توسط Ashis k.jha و E.johnorav و Allen dibson و Robert A.book and Arnold M.oepstein انجام گرفت كه نتایج ذیل حاصل گردید:

ویژگی ‌های خاص بیمارستان مثل وضعیت سود، درصد بالای مراقبت پزشكی بیماران با هزینه‌های پایین در ارتباط هستند.

هیچ شواهدی دال بر اینكه هزینه‌های پایین بیمارستان مراقبت بهتری را فراهم می‌كند وجود ندارد.

هزینه‌های پایین بیمارستان معمولاً در خصوص وضعیت پزشكی دارای كیفیت نسبتاٌ بدتری می‌باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 04:51 ب.ظ