تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

مرجع تخصصی اطلاعات حسابداری - تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور
و هو سریع الحساب

تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور

سه شنبه 9 آذر 1389 04:30 ب.ظ


تعدادی از عناوین و نتایج پایان نامه ها در خصوص بهای تمام شده خدمات بیمارستانهای داخل و خارج کشور

   1.
آقای محمدرضا سبزواری در سال 1379 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه تمام شده خدمات بخش ICU بیمارستان شهید دكتر چمران و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب دولتی در سال 1379" انجام داده كه نتایج آن بشرح ذیل می‌باشد:

-    هزینه تمام شده ارائه خدمات به بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان دكتر چمران با احتساب سود سرمایه در سال 1،424،685،692 ریال بوده كه 45/1 برابر تعرفه‌های مصوب دولتی می‌باشد.

-        هزینه‌های پرسنلی بیشترین درصد از هزینه تمام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

·   2. خانم اقدس لك در سال 1384 تحقیقی را با عنوان "مقایسه هزینه تمام شده در بخش ICU جنرال (ICU درمانگاه و ICU2 ) در بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1382" انجام داده كه نتایج ذیل حاصل گردید:

-    - میانگین هزینه یك روز بستری در بخش‌های ICU درمانگاه و ICU2 بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1382 به ترتیب 1،421،293 ریال و 1،845،882 ریال بوده است.

·   3. آقای قاسم تقی پور در سال 1378 تحقیقی را با عنوان " تعیین هزینه تمام‌شده و یارانه پرداختی اعمال جراحی بخش ارتوپدی بین دو گروه بیمه‌شده و بیمه‌نشده بیمارستان نکویی - هدایتی قم در شش ماهه اول سال ۱۳۷۷" انجام داد كه نتایج ذیل حاصل گردید:

-        میانگین هزینه تمام شده تخت روز بخش جراحی ارتوپدی 118،393 ریال بوده است.

-        میانگین هزینه تمام شده یك ساعت عمل جراحی ارتوپدی 575،802 ریال یوده است.

-    در هزینه‌های بخش، هزینه دارو و وسایل مصرفی با 2/49 درصد و پس از آن هزینه استهلاك و تجهیزات سرمایه‌ای و سود سرمایه با 9/18 درصد و هزینه نیروی انسانی پرستاری و غیره با 15 درصد بیشترین هزینه تخت روز را به خود اختصاص داده‌اند.

-    در مورد هزینه های اطاق عمل، هزینه وسایل و داروی مصرفی با 5/29 درصد بیشترین و هزینه استهلاک تجهیزات سرمایه ای وسود سرمایه با 4/ 21درصد وهزینه پرسنل با2/15درصد در رده های بعدی قراردارند.

·   4. خانم مریم محمدرضا درسال 1380 تحقیقی را با عنوان " بررسی هزینه مستقیم ارائه خدمات به بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان دولتی آیت‌اله طالقانی و بیمارستان خصوصی آتیه و مقایسه آن به تعرفه‌های مصوب دولتی و خصوصی در سال ۱۳۷۸" انجام داد كه نتایج زیر حاصل گردید:

-    هزینه تمام شده ارائه خدمات به بیماران مبتلا به انفاركتوس میوکارد در بیمارستان دولتی آیت ا... طالقانی با احتساب سود سرمایه در سال 78 مبلغ 110،753،280 ریال  كه 4/1 برابر تعرفه‌های مصوب دولتی می‌باشد.

-    هزینه تمام شده ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان خصوصی آتیه با احتساب سود سرمایه مبلغ 86،334،450 ریال محاسبه شد كه 86/0 برابر تعرفه‌های مصوب خصوصی می‌باشد.

-        درهردو بیمارستان هزینه‌های پرسنلی بیشترین درصد هزینه تمام شده ارائه خدمات رابه خود اختصاص داده‌اند.

-        در بیمارستان آیت ا... طالقانی 4/39 درصد و در بیمارستان آتیه 2/31 درصد از كل هزینه را حقوق و مزایای پرداختی به كاركنان تشكیل می‌داد.

·   5. خانم مژگان آزادی در سال 1378 تحقیقی را با عنوان "تعیین هزینه تمام شده ارائه خدمات بخش زنان و زایمان در بیمارستان شهدا تجریش و مقایسه با تعرفه آزاد یك بیمارستان خصوصی درجه یك (ایرانمهر) شهر تهران" انجام داده كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

-        میانگین جمع كل ارزش یك دقیقه كار كلیه گروه‌های شغلی در بخش‌های اصلی بیمارستان 122 ریال محاسبه شد.

-    جمع هزینه‌های سالیانه كاركنان بخش‌های اصلی معادل 1،279،813،138 ریال محاسبه شد كه 3/89 درصد مربوط به هزینه‌های نقدی و 6/10 درصد مربوط به هزینه‌های غیرنقدی می‌باشد.

-    جمع كل ارزش خدمات سالیانه بخش‌های بیمارستان معادل 5،406،899،104 ریال محاسبه شد كه 76/2 درصد مربوط به لوازم و مواد مصرفی عمومی، 1/43 درصد مریوط به لوازم و مواد مصرفی اختصاصی، 1/13 درصد مربوط به سود سرمایه، 04/4 درصد مربوط به استهلاك و 6/23 درصد مربوط به هزینه نیروی انسانی و 8/10 درصد مربوط به هزینه سربار و 23/3 درصد مربوط به هزینه خدمات پشتیبانی می‌باشد.

-    میزان هزینه هر تخت روز بخش زنان و زایمان معادل 89،614 ریال برآورد شده است كه حداكثر میزان مربوط به هزینه نیروی انسانی و معادل 47/39 درصد می‌باشد.

-    درصد توزیع هزینه هر ساعت عمل در اتاق عمل(2) بدون در نظر گرفتن نوع عمل جراحی معادل 180،248 ریال برآورد شده است كه حداكثر هزینه آن مربوط به نیروی انسانی و معادل 24/22 درصد می باشد.

·   6. خانم پریسا پوراحمدی عابد لنگرودی در سال 81 تحقیقی را با عنوان "مطالعه هزینه تمام شده اعمال جراحی شایع سرطان‌های دستگاه گوارش و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب در انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال 1380" انجام داد كه نتایج حاصل از این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

-    هزینه تمام شده یك ساعت عمل جراحی در اطاق عمل انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی(ره) تهران در سال 1380 معادل 477،254 ریال بوده است.

-        عمل جراحی ازوفاژوكتومی با هزینه 2،222،633 ریال بالاترین میزان هزینه تمام شده را داراست.

-    بیشترین هزینه یك ساعت عمل جراحی در اطاق عمل انستیتوکانسر مربوط به هزینه نیروی انسانی (5/53 درصد) و كمترین هزینه مربوط به هزینه عمومی مشترك (2درصد) می‌باشد.

·   7. آقای جمال سیدرضا دولابی درسال 1378 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه-کارایی اعمال جراحی سرپایی دی کلینیک(DAY CLINIC) ومقایسه آن با جراحی‌های بستری مشابه در بیمارستان بقیه الله (عج) در سال۱۳۷۶" انجام داد كه نتایج ذیل حاصل گردید:

-    بیشترین میانگین هزینه بیماران بستری مشابه دی‌كلینیك مربوط به اعمال جراحی كاتاراكت، استرابیسم و سیستوسكپی و برای بیماران تحت عمل جراحی كاتارات، استرابیسم، انسداد مجاری اشكی و C.T.S می‌باشد.

-    حداكثر منفعت ریالی حاصل از حاصل از اعمال جراحی سرپایی برای سازمان‌های بیمه مربوط به عمل جراحی كاتاراكت برابر 31،127،706 ریال و كمترین مربوط به عمل شالازیون برابر 505،182 ریال می‌باشد.

·   8. قنبر روحی لمراسکی در سال 1377 پژوهشی با عنوان " ارزیابی اقتصادی خدمات بخش آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با نگرشی بر هزینه تمام شده خدمات آن با تعرفه‌های مصوب (دولتی و خصوصی) در سال ۱۳۷۵" نتایج ذیل حاصل گردید.

-    هزینه تمام شده آزمایش‌های پاتولوژی با 44،506 ریال بیشترین و تعیین حجم ادرار 24 ساعت با 2،464 ریال كمترین هزینه تمام شده خدمات را دارا می‌باشد.

-    نسبت هزینه تمام شده خدمات با تعرفه‌های مصوب بخش‌های دولتی و خصوصی برای كل بخش آزمایشگاه به ترتیب 20/2 و 84/1 برابر می‌باشد.

-    مواد و لوازم مصرفی اختصاصی با 19/30 درصد بیشترین هزینه و هزینه‌های پشتیبانی عمومی با 85/1 درصد كمترین هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

·  9. علی‌حسن شعبان خمسه در سال 1377 تحقیقی را با عنوان "ارزیابی اقتصادی بخش‌های تصویری بیمارستان مركزی شركت ملی نفت ایران با نگرش تحلیلی هزینه تمام شده خدمات و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب (دولتی و خصوصی) در سال 1375" انجام داد كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

-    جمع هزینه‌های سالیانه كاركنان 112،917،653 ریال بود كه 35 درصد آن غیرنقدی و 65 درصد بطور نقدی پرداخت شده بود.

-    متوسط هزینه پرداختی سالیانه و ماهیانه هریك از كاركنان در كلیه گروه‌های شغلی به ترتیب 13،442،578 و 1،120،215 ریال محاسبه گردید.

-        در جمع هزینه‌های تمام شده درصد سهم هریك از عناصر تشكیل دهنده به شرح ذیل بدست آمد:

-   سود سرمایه 4/45، استهلاك 04/20 لوازم و مواد مصرفی عمومی و اختصاصی 08/0 و 53/15 خدمات پشتیبانی عمومی و اختصاصی 10/1 و 56/4 و نیروی انسانی 97/22.

·  10 . مسیح اله امیدی در سال 1379 تحقیقی را با عنوان " بررسی هزینه تمام‌شده خدمات در بخش رادیولوژی بیمارستان شهید دکتر چمران و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب و هزینه تمام‌شده در یک بیمارستان خصوصی منتخب )آراد) در سال۱۳۷۸" انجام داد كه نتایح ذیل حاصل گردید:

-  نسبت هزینه تمام شده خدمات در بیمارستان خصوصی آراد به ارزش خدمات طبق تعرفه دولتی و خصوصی به ترتیب معادل 15/2 و 58/1 بدست آمد.

-  در بیمارستان دكتر چمران، دارایی‌های ثابت با احتساب سود سرمایه، بالغ بر 73 درصد ازكل هزینه تمام شده را تشكیل می‌دهد كه در بیمارستان آراد سهم این موارد 51 درصد هزینه تمام شده خدمات می‌باشد.

-  سهم هزینه‌های سربار در رادیولوژی دكتر چمران حدود 5/4 برابر سهم هزینه‌های سربار در بخش خصوصی مشابه بوده است.

·       11 . خانم آذرمیدخت نساج در سال 1380 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه تمام‌شده اعمال جراحی چشم و تعرفه‌های مصوب در بخش چشم پزشکی بیمارستان لبافی‌نژاد در سه ماهه اول ۱۳۷۹" انجام داد که نتایج ذیل اصل گردید:

-        میانگین هزینه تمام شده یك ساعت عمل جراحی چشم مبلغ 903،579 ریال بوده است.

-        عمل ویتركتومی با 2،493،180 ریال بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است.

-        عمل معاینه زیر بیهوشی با 577،505 ریال كمترین هزینه را دارا است.

-        سهم هزینه نیروی انسانی 4/30 درصد كل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است.

-        استهلاك وسایل و تجهیزات سرمایه‌ای و سود سرمایه معادل 89/19 درصد را شامل می‌شود.

-        استهلاك ساختمان و سود سرمایه معادل 67/30 درصد هزینه را شامل می‌شود.

·   12.  خانم فریبا بگدلی درسال 1380 تحقیقی را با عنوان "بررسی هزینه خارج كردن سنگ كلیه به روش سنگ‌ شكن و مقایسه آن با روش عمل جراحی در بیمارستان فیاض‌بخش در سال 1378"  انجام داد كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

-   بطور میانگین هزینه عملكردی در عمل خارج کردن سنگ كلیه به روش عمل جراحی 1،220،568 ریال و به روش سنگ ‌شكن 734،718 ریال محاسبه شد.

-   بطور میانگین هزینه تمام شده یك واحد عمل خارج كردن سنگ كلیه به روش سنگ ‌شكن 776،184 ریال و در روش عمل جراحی 1،861،160 ریال محاسبه گردید.

·   13. رحمت اله قنبری در سال 1380 تحقیقی را  با عنوان "بررسی هزینه تمام شده همودیالیز و یارانه آن در بیمارستان شهبد دكتر چمران در سال 78" انجام داد كه نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

- هزینه تمام شده یك جلسه همودیالیز معادل 145،811 ریال برآورد شد و مشخص شد كه بیشترین هزینه‌های یك جلسه همودیالیز( 5/43 درصد) مربوط به هزینه های پرسنلی می‌باشد و كمترین آن با 1 درصد مربوط به هزینه‌های لوازم و مواد مصرفی عمومی است.

 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 آذر 1389 09:55 ب.ظ