تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

مرجع تخصصی اطلاعات حسابداری - تعدادی مقاله حسابداری مالی 2010
و هو سریع الحساب

تعدادی مقاله حسابداری مالی 2010

یکشنبه 14 آذر 1389 03:19 ق.ظMore Accounting Theory or More Information Technology?

http://www.aejournal.com/ojs/index.php/aej/article/view/124/87

 The State and/of Accounting Regulation

http://www.cardiff.ac.uk/carbs/conferences/abfhc10Accounting.pdf

Financial Forecasting, Risk and Valuation: Accounting for the Future

http://www.nd.edu/~carecob/April2010Conference/PenmanPaper.pdf

 Unresolved Methodological Questions at the Cross-section of Accounting and Finance

http://www.bizresearchpapers.com/2.%20Clarke%20ean%20G.pdf

 Islamic Financing and Business Framework: A Survey.

http://www.eurojournals.com/ejss_15_4_02.pdf

Response to the Financial Accounting Standards Board's and the International Accounting Standard Board's Joint Discussion Paper Entitled Preliminary Views on …

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.167.33pe=pdf


 Are Employee Stock Options Liabilities or Equity?

http://accounting.wharton.upenn.edu/documents/seminars/Bart.pdf

Financial Forecasting, Risk and Valuation: Accounting for the Future

http://www.nd.edu/~carecob/April2010Conference/PenmanPaper.pdf

 The IAS/IFRS application on the intangible assets of non-listed companies

http://www.accountant.org.cn/doc/acc201005/acc20100501.pdf


Goodwill components and impairment tests under conservative accounting: A theoretical evaluation

http://ar/2010/Johansson_et_al_-_April_2010.pdf

 A new accountability for the moral geography of gifting relationships

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&con#page=32

An investigation into the use of a blended model of learning in a first year accounting subject

http://eprints.qut.edu.au/26794/1/26794.pdf


 The role of accounting theory in the development of accounting principles

http://www.meditari.org.za/docs/2010v1/2_Coetsee_(ar18_No_1_2010.pdf


 CEP Discussion Paper No 1027 November 2010 Long Term Implications of the ICT Revolution: Applying the Lessons of Growth Theory and Growth Accounting

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1027.pdf


 Understanding the Needs of Users of Public Sector Financial Reports: How Far Have We come?
http://www.bizresearchpapers.com/6.%20Clark%20C.pdf


Adverse effects of uniform written reporting standards on accounting practice, education, and research

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.155.54=pdf

True and fair” as the moral compass of financial reporting

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.=pdf

The Study of the Application Status of Fair Value Accounting in China

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/7320/5693


 Financial reporting of cash flow: Arbitrary items and management preferences

http://www.accountant.org.cn/doc/acc201004/acc20100401.pdf


The labour theory of value, risk and the rate of profit

http://eprints.whiterose.ac.uk/2571/1/ymswp12toms.pdf


 Research for Accounting Policy

http://www.hbs.edu/units/am/docs/Research-for-Accounting-PolicyHarvard2010.pdf

Powerful players: How constituents captured the setting of IFRS 6, an accounting standard for the extractive industries

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1542&contextmpapers


Expected Mispricing: The Joint Influence of Accounting Transparency and Investor Base

http://www.chicagobooth.edu/jar/conference/docs-ElliottKrischePeecher.pdf


 Fair Value Accounting and the Credit Crisis

http://new.s_reviewofbus_Spring10#page=21


 Does the Precision of Accounting Guidance Affect Investors' Assignments of Responsibility to Managers and Auditors for Negative Events?

http://byuaccounting.net/Symposium/CornellMagroWarne.pdf


 The Controversy over Accounting for Stock Options: A Literature Review

http://www.eurojournals.com/irjfe_53_01.pdf


ules versus principles-based pension accounting standards: An analysis of comparability

http://eprints.qut.edu.au/17076/1/17076.pdf

THE CLASSIFICATION OF CAPITAL AND REVENUE IN ACCOUNTING and the DEFINITION OF INCOME IN THE MARKET-PLACE

http://www.victoria.ac.nz/sacl/cagtr/working-papers/WP73.pdf


Does classifying and disaggregating financial statement information help credit analysts recognize firms' cost structures

http://faculty.chicagobooth.edu/workshops/accounting/archiUChicago.pdf


The relevance in Annual reports-Studying the use of annual reports in the credit and investment decision

https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/22551/1/gupefjfjfk551_1.pdf


The political economy of the accounting firm

http://wrap.warwick.ac.uk/THESIS_2010.pdf


Voluntary Financial Disclosure, Introduction of IFRS and the Setting of a Communication Policy: an Empirical Test on SBF French Firms Using a Publication Score

http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123459DRM.pdf?sequence=1

How Do Financial Statement Users Assess and Use Relevance and Reliability?

http://www.mccombs.utexas.edu/dept/accounting/facultypag2010.pdf

اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم عجل لولیک الفرج
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 14 آذر 1389 05:50 ق.ظ