تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

مرجع تخصصی اطلاعات حسابداری - تحقیق توصیفی تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات
و هو سریع الحساب

تحقیق توصیفی تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات

یکشنبه 7 آذر 1389 06:41 ب.ظ


 تحقیق توصیفی

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها و همچنین برنامه‌ریزیها استفاده می‌شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به سه یا چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از: زمینه‌یابی (پیمایشی)، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری که اگر قوم نگاری را نوعی مطالعه موردی تلقی کنیم می‌توان این تقسیم‌بندی را بین سه گروه قائل شد.

 

تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند. در پژوهش زمینه‌یابی، قدم اول تعریف مسأله است. به عبارتی محققان برای اجرای زمینه‌یابی باید اهداف خود را به دقت تعریف کنند و هر سؤالی که پرسیده می‌شود باید به یک یا تعداد بیشتری از اهداف زمینه‌یابی مرتبط باشد. در مرحله دوم جامعه باید به درستی تعریف و تعیین گردد، در مرحله بعد باید روش جمع‌آوری اطلاعات را که به طور کلی به دو طبقه روشهای کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم‌بندی می‌شوند مشخص نمود، سپس از میان افراد جامعه تعدادی به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب می شوند. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است پس از تعیین و طراحی ابزار می‌توان آن را برای جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها و نتایج حاصله از تحقیق را گزارش نمود.

جامعه آماری

باید توجه داشت که تعریف صحیح از جامعه دارای اهمیت زیادی است. به عبارتی تعریف جامعه باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید.

 

پرسشنامه

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسشهای هدف‌مدار که با بهره‌گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد.

از جمله ویژگیهای یک پرسشنامه مناسب این است که:

·       دارای مقدمه‌ای رسا و واضح و سؤالها روشن و بدون ابهام باشند.

·       سؤالات طوری تنظیم شود که آزمودنی تحریک شود به آنها پاسخ دهد.

·    از به کار بردن واژه‌ها، اصطلاحات نامفهوم و نامأنوس و از ارائه سؤالاتی که پاسخ‌گو را به پاسخ خاصی هدایت می‌کند پرهیز شود.

·       از طرح سؤالات پیچیده، غیر قابل درک، طویل و دو پهلو اجتناب شود و ...

پس از این که پرسشنامه تنظیم شد، یک اجرای مقدماتی از پرسشنامه می‌تواند بر اعتبار آن بیفزاید. هدف از اجرای مقدماتی پرسشنامه برطرف کردن نواقص و اشکالات احتمالی است که معمولاً بر روی افرادی اجرا می‌شود که در درون جامعه آماری قرار دارند. اجرای مقدماتی، روایی، پایایی و قابلیت اجرایی پرسشنامه را افزایش می‌دهد.

 

نحوه توزیع پرسشنامه

پس از اینکه پرسشنامه مورد نظر تنظیم و افراد نمونه انتخابی نیز مشخص گردید لذا باید نسبت به توزیع پرسشنامه اقدام نمود. از جمله شیوه‌های متداول در توزیع پرسشنامه عبارتند از: تکمیل آن به وسیله پرسشگر و ارسال پرسشنامه از طریق پست. بخشی از پرسشنامه‌ها از طریق مراجعات مکرر شخص پرسشگر توزیع و جمع‌آوری می گردد اما با توجه به محدودیتهای حاکم، بخشی از آنها نیز از طریق پست ارسال می شود و به دلیل وجود احتمال ابهام ناشی از عدم درک اهداف و محتوای سؤالات پرسشنامه از سوی این دسته از پاسخ‌دهندگان به واسطه ارتباط تلفنی با آنها این مشکل برطرف می گردد.

روایی

بدین ترتیب که برای تنظیم سؤالات پرسشنامه از تعدادی افراد متخصص در زمینه آمار، تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه در رشته حسابداری و نیز شماری از حسابداران رسمی نظر‌خواهی می شود و پس از درنظر گرفتن مجموع نظرات آنها و اجرای پیش آزمون، پرسشنامه نهایی تنظیم و بین افراد نمونه توزیع می گردد.

 

پایایی

پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد‌پذیری نیز تعبیر می‌شود عبارتست از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارتی ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار‌پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. برای بررسی اعتبار (پایایی) آزمونهایی که صفت باثبات را می‌سنجند دو روش بازآزمایی و فرم همتا مناسب است و برای بررسی پایایی آزمونهایی که صفت دارای نوسان را می‌سنجند روشهای دو نیمه‌سازی، آلفای کرونباخ و ... کابرد دارد. روش آلفای کرونباخ برای آزمونهایی مناسب است که یک یا چند صفت دارای نوسان را می‌سنجد و نمره‌گذاری آنها لیکرت است.

این مطلب رو یکی از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد واحد یزد ارسال کردند. با تشکر از ایشون

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 آذر 1389 06:54 ب.ظ